Sindrom adrenalne izgorelosti

Izgorevanje je proces samoizčrpavanja, ki je posledica neuspešnega deloholičnega prizadevanja, da bi z dosežki, ki so pomembni za samovrednotenje, ohranjali pozitivno samopodobo.

O izgorelosti govorimo takrat, ko pretirano izčrpavanje v obliki deloholizma ali kakega drugačnega pretiranega angažiranja pripelje do psihofizičnega zloma.