Testirajte se

Test izgorelosti vam pove, ali izgorevate, ali ste delovno izčrpani ali pa ste morda kandidat za izgorelost. V nadaljevanju testa lahko preverite, ali v sebi nosite osebnostne značilnosti, ki skupaj z deloholizmom in s storilnostnim samovrednotenjem pomenijo tveganje za razvoj izgorelosti. Te značilnosti lahko že same po sebi pomenijo tudi tveganje za razvoj drugih duševnih motenj (depresivnost, anksioznost ...).

Želimo si, da bi anonimne vprašalnike izpolnilo čim več ljudi (tudi tistih brez znakov izgorelosti), saj so nam rezultati v veliko pomoč pri raziskovalnem delu na področju te motnje.

Izpolnitev vprašalnika pomeni, da se strinjate s tem, da vaše rezultate anonimno uporabimo v raziskovalne namene.

REZULTATI VPRAŠALNIKA SO ZGOLJ INFORMATIVNA OCENA STANJA IN NE DIAGNOZA, ZATO NE MOREJO NADOMESTITI POGOVORA S STROKOVNJAKOM ALI Z OSEBNIM ZDRAVNIKOM!