Vprašalnik SAI
Navodilo za izpolnjevanje:
Vsako trditev pazljivo preberite. Sprašujemo vas po vašem POČUTJU v ZADNJIH 12 MESECIH. Za vsako trditev lahko izberete ENEGA ALI DVA ODGOVORA. Najprej izbirajte med odgovori 1, 2 ali 3. Če ste izbrali odgovor 1, NE NADALJUJETE z odgovarjanjem. Če ste izbrali odgovor 2 ALI 3 in se to počutje stopnjuje ali zmanjšuje , potem lahko izbirate še med odgovori 4, 5 ali 6. Če ste izbrali odgovor 2 ali 3 in se to počutje ne stopnjuje ali zmanjšuje, potem pustite odgovore 4,5,6 prazne.
Najprej izberite med odgovori: Če ste izbrali odgovor 2 ali 3, lahko izberete še:
1 - se mi ne dogaja ali zelo redko 4 - se STOPNJUJE v zadnjih 12 mesecih
2 - dogaja se mi, kar pomnim 5 - se močno STOPNJUJE v zadnjih 12 mesecih
3 - dogaja se mi zadnjih 12 mesecev, prej se ni dogajalo 6 - se ZMANJŠUJE ali je IZGINILO
  1 2 3 4 5 6